Pakket week 4 2024

Calendar icon 25.01.2024

An kruipt deze week opnieuw in haar pen over onder andere de mogelijk nieuwe GGO-wetgeving

Het jaar kantelt langzaamaan richting lente. Ik merk het aan Marie die de grond in de serre klaarlegt voor de eerste radijzenzaai, aan Arne die de hoogdrachtige koeien naar de Zonnekouterstal brengt, aan Wouter die de laatste hand aan het teeltplan legt. En aan de afgeleverde pakjes biologische groentezaden die (samen met ons eigen vermeerderd prei-roodlof-warmoes-selder-veldslazaad) de kiem vormen van een nieuw groentejaar. Zaden die Felicia ook in onze winkel aan het uitstallen is voor in jullie moestuin. Sterke, zaadvaste rassen die we kopen bij ‘Vitale rassen’ en ‘Bingenheim saatgut’, biologische en biodynamisch geteeld door lokale boeren, gegarandeerd GGO-vrij!

Maar voor hoe lang nog? Dit jaar kan het nog, volgend jaar misschien niet meer… Momenteel wordt door de Europese commissie een wet gestemd over het vrijer gebruik door agrogiganten (zoals Bayer en Corteva) van nieuw genetisch gemodifieerde gewassen (NGT), waarbij labeling niet meer nodig is, (dus het wordt onzichtbaar) én daarnaast ook een wet over het beperken van verhandelen van boer-eigen zaden. Door de agrogiganten wordt zeer zwaar gelobbyd; hierbij wordt vooral gezwaaid met de zogezegde (niet echt wetenschappelijk onderbouwde) voordelen voor het klimaat en milieuvriendelijkheid; het protest van de bioboeren wordt door wetenschappers afgedaan als onwetenschappelijke angsthazerij….

Gisteren liep er een eerste stemmingsronde over het nieuwe wetsvoorstel, en het resultaat was niet echt om blij van te worden.

Beseffen onze politiekers wel waar ze voor stemmen? Ik hoop het van harte.

Help hen de goede keuze te maken en teken deze twee petities:

  • Voor vrije zaadhandel: www.vitalerassen.be
  • Tegen de nieuwe GGO wetgeving: www.demeter.be

Bioboeren zijn geen angsthazen; ze roeien met veel moed en geduld tegen een maatschappelijke stroom in, maar met de stroom van de natuur mee. Wij zijn ecosysteemdenkers en -bewakers, ervaringswetenschappers. Dag in dag uit nemen we onze akker waar en ervaren we de wonderlijke samenhangen van natuurlijke ecosystemen. Schimmels, micro-organismen, planten en dieren ontwikkelen zich aan elkaar en houden een vernuftig ecosysteem in balans door geven, nemen en delen; dit getuigt van een grote wijsheid, waar we nog veel van kunnen leren! Het is een onwaarschijnlijk complex systeem, veel speelt zich ondergronds onzichtbaar af, het is moeilijk te doorgronden en is ook niet zo goed meetbaar (en dus wetenschappelijk niet geloofwaardig).

Bioboeren ervaren aan de lijve hoe afhankelijk de landbouw  is van de wijsheid van die samenhangen. We ontwikkelen een  landbouwecosysteem afgestemd op onze omgeving door onze bodem terug tot leven te wekken, de samenhangen te verzorgen en hun werk laten doen, gewassen te telen die zich thuis voelen op onze bodem, die gezond uitgroeien tot vitale voedingsmiddelen. We gaan heel behoedzaam om met iedere ingreep, alles wat de samenhang verstoort is immers een stap achteruit in ons lange omzichtige opbouwwerk.

In de gangbare landbouw is het leven uit de bodem, en is de samenhang zo goed als weg. Niets gaat nog vanzelf; voor elk probleem worden vaak milieuverstorende kortetermijnoplossingen gezocht die het systeem nog verder ontwrichten. Genetische manipulatie is weer zo’n nieuwe oplossing die niets bijdraagt aan het fundamenteel probleem, dus daar zitten we al niet echt op te wachten.

Verder weten we niet welke ontwrichting deze gemodificeerde organismen teweeg zullen brengen als ze ‘losgelaten worden’ in het ecosysteem. Het wetenschappelijk onderzoek gebeurde immers enkel in labo’s en sterk gecontroleerde omstandigheden, zonder jarenlang fundamenteel onderzoek. Dit voelt als konijnen uitzetten in Australië, maar dan minder zichtbaar. Het zal de biolandbouw en onze voeding hoe dan ook beïnvloeden; genen zijn immers niet zo controleerbaar. Een beetje zoals ‘Als iemand rookt in de kamer, rookt iedereen mee’, maar we zullen de rook niet zien, enkel de gevolgen. Het betekent hoe dan ook een groot verlies aan genetische diversiteit, het verdwijnen van lokale rassen. Dus ja, dit maakt me bang, het is ook zo onomkeerbaar. Op voorhand zeggen dat dit geen probleem kan zijn getuigt van grote wetenschappelijke naïviteit, van een ontkenning van het bestaan van een ecologische wijsheid.

Het ergste hiervan is dat onze politiekers die voor dit wetsvoorstel gaan, gewoon stemmen voor de verrijking van het imperium van de agrogiganten. Door de patenten en monopolies (dus de macht!) over onze zaden en onze voeding in handen leggen van de bedrijven die dit hele onderzoek financieren en ‘hun’ nieuwe zaden ontwikkelen. Terwijl wij bioboeren worden beperkt in onze mogelijkheden om ons erfgoed, bedrijfseigen zaden van zaadvaste sterke, lekkere gewassen te ontwikkelen, te vermenigvuldigen en te delen. En mee de gevolgen moeten dragen van ondoordachte beslissingen.

An

Samenstelling pakket

Klein: prei van eigen zonnekouterland (Vroente); wortel kleur van Livinushof; kastanjechampignons van Noppe Duyck; witloof van De Ceunick; groene pompoen van Akelei; warmoes (Fr) via Biofresh.  

Groot: prei, spruiten, groene selder en winterpostelein van eigen zonnekouterland (Vroente); schorseneren van Bleys; kastanjechampignons van Noppe Duyck; aardpeer van Staelens; rode kool van Dieleman; koolrabi (It) via Biofresh.  

Gemengd: prei van eigen zonnekouterland (Vroente);wortel kleur van Livinushof; schorseneer van Bleys; witloof van De Ceunick; conference peren van De Fruittuin; avocado (Es) en clementines (Es) via Biofresh.

Fruit: topaz en conference van de Fruittuin, avocado (Es), wijnappelsien (Es), kiwi gold (It) en clementines (Es) via Biofresh

nieuws
Pakket week 9 2024
Lees meer
nieuws
Pakket week 8 2024
Lees meer
nieuws
Pakket week 7 2024
Lees meer
nieuws
Pakket week 6 2024
Lees meer