Missie


Samenwerken met de natuur

We zien landbouw als een samenwerkingsverband met de natuur, en vertrouwen op de zelfregulerende kracht van een goed doordacht landbouworganisme dat we helpen ontwikkelen. We zien onszelf als partner van de natuurlijke krachten die spelen op en rond onze boerderij en handelen daarnaar.

Samenwerken met de natuur
Landbouwgemeenschap

Landbouwgemeenschap

We zijn een  landbouwgemeenschap op mensenmaat, waarbinnen we samen werken en leven met zorg en respect voor elkaar. De werkende vennoten kunnen zich in volle verantwoordelijkheid vrij ontwikkelen. Het landbouwbedrijf staat hierbij centraal, alle neventakken ondersteunen en verrijken haar. 

We willen een inspiratiebron zijn, mensen terug de ziel van de landbouw laten ontdekken, en de landbouw opnieuw deel laten worden van het sociale leven. We zoeken daarbij naar wegen om de verbinding tussen stad en platteland te herstellen, om mensen bewuster met landbouw en voeding te laten omgaan.
Verschillende structuren

Verschillende structuren

In de vorm van een coöperatieve, een vzw en een stichting krijgt De Zonnekouter een toekomst. En dit meegedragen door de consument als abonnee, aandeelhouder, grondschenker of vrijwilliger. 

  • De coöperatie De Zonnekouter is opgericht voor het samen werken op de boerderij met oog op het economische verhaal. 
  • Vzw Land-In-Zicht voor het vrijkopen van landbouwgrond, vrijwilligerswerking en activiteiten op de boerderij. 
  • Stichting Land-In-Zicht voor het wijs beheer van de vrijgekochte gronden.