Groenten

Groenteteelt

We telen op 3ha groenten die rechtstreeks verkocht worden via de winkel, pakketten en de Vroente.

Op de akker bij het erf hebben we een fijne vruchtwisseling waar we voornamelijk groenten telen die frequent gezaaid, geplant en geoogst worden zoals sla, venkel en boontjes. Hier kunnen we ook voldoende beregenen dankzij een waterbassin van 400000l die gevuld wordt met regenwater van de daken en de serre. 

Groenteteelt
Grove teelten op akkers verderop

Grove teelten op akkers verderop

Daarnaast is er een aparte vruchtwisseling op 2 percelen in de Bunderstraat in Machelen en aan de Heirbaan in Gottem. Op deze akkers op afstand worden de ‘grove groenten’ geteeld. Dit zijn gewassen die vaak maar 1 keer per seizoen gezaaid of geplant worden en minder intensieve opvolging vragen zoals prei, spruiten, aardappelen en pompoenen. 

Er is telkens een teeltrotatie van zes jaar. In die zes jaar worden er twee jaar grasklaver geteeld om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Grasklaver zorgt voor een stevige doorworteling van de bodem en brengt stikstof uit de lucht in de bodem die dient voor de gewassen die erna geteeld worden. De grasklaver is een kwalitatief en smakelijk voeder voor onze koeien. 

Serre

We hebben 2250m² serre. Deze is niet gestookt en dient om het teeltseizoen te verlengen. Zo staan er in het vroege voorjaar gewassen die we later ook buiten telen zoals sla, venkel, radijs, paksoy en rode biet. In het najaar staan er veel bladgewassen waar we de winter door van kunnen oogsten zoals veldsla, winterpostelein, rucola, spinazie, warmoes en kervel. In de zomer staan er tomaten, paprika en komkommer waarvan de teelt in de serre meer zekerheid biedt dan buiten. 

Een stukje van onze serre wordt gebruikt voor de opkweek van plantgoed en zaadteelt.

Serre
Zaadteelt

Zaadteelt

Voor onze groenten kiezen we vaak voor zaadvaste rassen. Dit zijn rassen met een brede genetische diversiteit die zelf vermeerderd kunnen worden en waar je als boer mee verder kunt. Vroeger was dit gemeengoed maar doordat er steeds meer standaard hybriden ontwikkeld werden door de zaadfirma’s, zijn we in de laatste decennia veel genetische diversiteit kwijtgeraakt. Hybriden hebben vaak een grotere uniformiteit of opbrengstpotentieel maar kunnen niet door telers zelf vermeerderd worden. Door op bedrijfseigen niveau te selecteren en vermeerderen hou je automatisch rekening met specifieke eigenschappen zoals bodem, bemestingsstrategie, en klimaat. Zo zijn we trots op onze prei waar we al jaren zelf zaad van vermeerderen en goede resultaten behalen zonder beregening en met enkel compost als bemesting.