Dieren

Koeien

Koeien

We houden een 20-tal koeien van het ras Oost-Vlaams witrood. Dit zeldzame dubbeldoel ras produceert zowel melk als vlees en kan dit goed uit ruwvoer zonder krachtvoer. Onze koeien zijn volledig ‘grasgevoederd,’ wat betekent dat ze geen krachtvoer krijgen zoals granen maar enkel ruwvoer. Dit ruwvoer bestaat voornamelijk uit wat er op ons grasland groeit. En daar groeit niet zomaar alleen gras. 

It’s not the cow, it’s the how.

Is veehouderij nog wel van deze tijd?

Veehouderij staat onder druk en koeien krijgen een slechte reputatie als het gaat over hun uitstoot en de invloed op het klimaat. Toch kiezen we er voor op de Zonnekouter om koeien te houden en geven we ze een centrale rol in onze landbouw. Hun mest vormt namelijk de basis van de compost waarmee we de bodem bemesten. 

Plant, dier en bodem zijn in ieder natuurlijk ecosysteem sterk verbonden met elkaar en zo benaderen we ook de veehouderij in onze landbouw op de Zonnekouter. Haal de koe uit die context en ze kan als milieuvervuilend aanschouwd worden. Maar in een goede verhouding tot de bodem is het een ander verhaal. 

Iedere bodem heeft een enorm potentieel om CO2 te bufferen in de bodem. Dit wordt gerealiseerd door een samenspel van plantenwortels en een enorm rijk bodemleven. Naast bos is grasland een van de meest stabiele ecosystemen die koolstof kunnen binden en vasthouden in de bodem. Hier ligt de uitdaging voor ons als landbouwers om die plantengroei en het bodemleven zo weelderig mogelijk te laten floreren en dat is waar de koeien ons bij helpen. 

Hun mest geeft direct een boost aan het bodemleven die nodig is voor een gezonde plantengroei. Door onze weilanden en grasklaverpercelen gericht roterend te laten begrazen kan het gras optimaal groeien en dus zo goed mogelijk de bodem doorwortelen en koolstof vastleggen in de bodem. 

It’s not the cow, it’s the how.

Wist je dat we als biologisch dynamisch landbouwbedrijf ons houden aan de Demeter richtlijnen en niet meer dan 1.17 grootvee-eenheid per hectare houden. Dit is ver onder de helft van de Vlaamse veebezetting per hectare en we zijn er van overtuigd dat ons landbouwmodel met lage veebezetting een oplossing kan zijn voor de huidige problemen 

Wanneer een koe een mooie tijd heeft gehad op de boerderij en lekker heeft kunnen grazen op de weides, wordt ze geslacht. Dit natuurvlees bieden we dan aan in pakketten en is ook te koop in de boerderijwinkel. Meer informatie over het vlees vind je hier