Coöperatie

De Zonnekouter als coöperatie

In 2014 werd vanuit het gezinsbedrijf van An en Walter de Zonnekouterkouter cv opgericht. De Zonnekouter mocht door meer schouders gedragen worden, los van familieverbanden, over de generaties heen. Een samenwerkingsverband dat veel mogelijkheden schept en ontwikkelingskansen biedt voor het project en haar medewerkers. Een meerwaarde, maar ook een grote uitdaging!

De coöperatie heeft een gelaagde aandelenstructuur: 

De oprichters zijn De A—aandeelhouders zijn de oprichters van de boerderij. De B-aandeelhouders zijn de zelfstandig werkende boeren en boerinnen.
A en B vormen samen het bestuur, zij geven met de voeten op het Zonnekouterland richting aan het project. 

Daarnaast hebben we momenteel al 180 sympathiserende C-aandeelhouders; dit zijn klanten, abonnees, vrienden die zo mee het project helpen dragen en ontwikkelingskansen bieden.

De Zonnekouter als coöperatie

In 2014 werd de coöperatie opgericht. 100 C-aandeelhouders hielpen mee de Zonnekoutergoederen over te dragen aan de coöperatie. Dit werd gesymboliseerd door een boom-kunstwerk. 

In 2018 klonk de Serremonie. 80 C-aandeelhouders hielpen onze - door de sneeuwvracht ingestorte - serre daadwerkelijk af te breken en zorgden met hun financiële steun voor de heropbouw. 

Vanaf 2021 zoeken we onder de naam Erf Goed! meer aandeelhouders bij om de volledige overdracht van de gebouwen en het erf te realiseren. 

Word je ook aandeelhouder?

We blijven mensen zoeken die ons project financieel willen ondersteunen. Hierdoor investeer je concreet mee in een duurzame landbouw en met toekomst: goed voor klimaat, gezondheid en natuur!

 De waarde van een Zonnekouteraandeel is momenteel 270€.

Word je ook aandeelhouder?
Een boerderij in eigendom van een gemeenschap, met een groep medewerkers die boeren op vrijgekochte grond, kan zich over de generaties heen in vrijheid ontwikkelen tot een harmonisch landbouwecosysteem, en kwaliteitsvolle voeding voortbrengen voor die gemeenschap. Een mooie toekomstgedachte die de we op de Zonnekouter stap voor stap verwezenlijken.